Informacja handlowa: 793 722 544 lub

Zaloguj się Załóż konto

W przechowalni: 0 szt

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych artmagic.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
ARTMAGIC PHU Andrzej Surma
Leonida Teligi 24
310-835 Kraków
REGON: 120447946
NIP: 676-209-43-62
Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny
internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji
na stronie internetowej:
1) nazwisko i imię,
2) adres poczty elektronicznej,
3) dane firmowe:
- nazwa,
- adres korespondencyjny, dostawy towaru, do wystawienia faktury VAT,
- telefony kontaktowe,
- numer NIP,
- adres strony internetowej.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Dane firmowe i osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego systemu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (zapis do newslettera), Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów poprzez strony www.gadzety24.com lub www.artmagic.pl .
Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.
25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U. UE L 119/1). Tzw. RODO znacząco wpłynie na zagadnienie możliwości przetwarzania
danych osobowych oraz ich ochrony.
Nowe przepisy zostały przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, co oznacza bezpośrednie
stosowanie ich przez wszystkich przedsiębiorców, przetwarzających dane osobowe na terytorium
Unii Europejskiej. RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego
„Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą
kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dzięki RODO masz prawo:
Prawo do sprzeciwu
Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych,
jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swoich uzasadnionych interesów.
Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Administrator nie będzie
przetwarzał już danych osobowych w tym celu.
Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo do uzyskania od Administrator potwierdzenia, czy Administrator przetwarza
Państwa dane osobowe. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania,
kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych
danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o
prawach przysługujących na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO) oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, mogą Państwo uzyskać
kopię danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Administratora.
Prawo do poprawiania danych osobowych
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe Państwa dotyczące, jeżeli
dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. Ponadto mają Państwo prawo
do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do bycia zapomnianym
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Prawo do
usunięcia danych przysługuje gdy:
1 wycofana została zgoda na przetwarzania danych osobowych,
2 dane osobowe stały się zbędne dla celów, w jakich Administrator przetwarzał te dane osobowe,
3 wniesiony został sprzeciw, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną do
przetwarzania danych osobowych,
4 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać
wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na
Administratorze (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych
roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to
oznacza, że mogą Państwo wymagać, aby Państwa dane osobowe nie były przetwarzane do czasu
rozpatrzenia żądania.
 
Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać gdy:
1 kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator
ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych,
jednak nie dłuższy niż 14 dni,
2 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądają Państwo
ograniczenia ich wykorzystania;
3 dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4 wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje
na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe.
Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych
oznacza, że mają Państwo prawo uzyskać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które
dostarczyli Państwo Administratorowi. Mają Państwo prawo również wnioskować, żeby
Administrator przesłał Państwa dane osobowe innemu podmiotowi, o ile będzie to technicznie
możliwe.
Prawo do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Skorzystanie z przysługujących Państw praw, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem pod
adresem sklep@artmagic.pl lub sklep@gadzety24.com
Administrator dokłada wszelkich starań by Państwa dane osobowe były bezpieczne i przetwarzanie
zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak uznają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Cookies

Sklep artmagic.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia artmagic.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania działania serwisu do Twoich potrzeb.
 
Sklep artmagic.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
 
„Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek wykorzystywanych przez artmagic.pl

  • stałe - są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach tych plików cookies czas lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika,
  • sesyjne - są to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki np. do momentu opuszczenia strony internetowej czy wyłączenia przeglądarki. Zapisane w pliku informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia,
  • cookies podmiotów zewnętrznych - są to pliki pochodzące np. serwerów Reklamodawców, z serwerów firm i dostawców usług, (np. banery reklamowe, mapy umieszczane na stronie Portalu albo wyszukiwania).
 
Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
  • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
  • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.
 
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Oferta dnia

Lusterko serce dla ukochanej na prezent - AR7
Lusterko serce dla ukochanej na prezent - AR7

24,99 zł z VAT


Newsletter

:: Wybierz grupę ::

Kontakt

793 722 544

ul. Leonida Teligi 24, 30-835 Kraków

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00